skip to Main Content

Wat je moet weten over CO2-reductie in Nederland

Het zal van ons allemaal inspanning vergen om een toekomst met schone energie en schoon vervoer te realiseren. Stijgende niveaus van kooldioxide (CO2) zijn van groot belang in de moderne samenleving, omdat ze leiden tot opwarming van de aarde en de daaruit voortvloeiende veranderingen in het milieu en de samenleving. Het is van belang om industrieën te ontwikkelen met een nul- of negatieve CO2-voetafdruk.

Het is een droom van de wereld en alleen samen kunnen wij die waar maken. Hieronder staat er meer geschreven over alles dat je moet weten over hoe de co2 in Nederland gereduceerd wordt of kan worden.

Wat is CO2?

CO2 is een chemische verbinding die bestaat uit één koolstofatoom en twee zuurstofatomen. Het is een kleurloos, geurloos, onbrandbaar gas dat van nature in de atmosfeer van de aarde aanwezig is. Het is ook het belangrijkste door de mens veroorzaakte broeikasgas dat bijdraagt aan de wereldwijde klimaatverandering.

Hoe beïnvloedt kooldioxide de aarde?

CO2 komt vrij wanneer mensen en dieren uitademen, wanneer organisch materiaal uiteenvalt (bijvoorbeeld een dode boom die rot in een bos), of wanneer fossiele brandstoffen worden verbrand. De natuurlijke niveaus van broeikasgassen, waaronder CO2, zijn gezond voor onze planeet want het houdt het op de juiste temperatuur voor de mens en alle andere bekende vormen van leven op aarde. Door de mens veroorzaakte emissies (vooral na de industriële revolutie) hebben de concentratie van broeikasgassen en daarmee de temperatuur van de aardatmosfeer doen toenemen.

CO2 verminderen

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 1,5-2 graden C (2,7-3,6 graden F) te houden, wat volgens wetenschappers noodzakelijk is om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moeten we niet alleen de uitstoot verminderen, maar ook een deel van de uitstoot verwijderen en koolstof opslaan uit de atmosfeer. In feite laten de meeste klimaatmodelscenario’s zien dat we tegen 2050 jaarlijks miljarden tonnen koolstofdioxide moeten verwijderen, terwijl we ook de emissiereducties moeten opvoeren. Het verwijderen van koolstof kan verschillende vormen aannemen, van nieuwe technologieën tot praktijken voor landbeheer. De grote vraag is of deze benaderingen koolstofverwijdering kunnen opleveren op de schaal die de komende decennia nodig is. Hier zijn er enkele tips ook hoe jij als individu ook kan bijdragen, want alleen het menselijk lichaam al levert 1kg koolstofdioxide per dag.

1. Gebruik het openbaar vervoer of rijd samen met anderen

Hoe je aan het werk gaat of je verplaatst van de ene naar de andere plek, heeft een enorme impact op jouw CO2-uitstoot. Loop of fiets indien mogelijk om de CO2-uitstoot volledig te verminderen. Gebruik het openbaar vervoer of rijd samen met anderen. Dit vermindert de CO2-uitstoot van het voertuig aanzienlijk door deze onder elke rijder te verspreiden.

2. Verminder de papier verbruik

Ook al is papier recyclebaar, hoe minder je gebruikt, hoe beter voor de planeet. In plaats van stapels post te krijgen die je niet gebruikt, kies dan voor online nieuwsbrieven. Verschillende banken en factureringsbedrijven bieden kleine kredieten aan voor papierloos factureren. Maak er een gewoonte van om notities en lijstjes te maken op jouw pc of smartphone.

3. Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

Deze systemen die regelmatig onderhouden worden, kunnen de ecologische voetafdruk van een gebouw helpen verminderen door zo efficiënt mogelijk te zijn zonder overtollige energie te verspillen. Het installeren van energiezuinige luchtbevochtigers in plaats van elektrische bevochtigers zal ook helpen. Je kunt zelfs sensoren krijgen die de luchtkwaliteit kunnen meten om te bepalen hoeveel ventilatie nodig is. Het domino-effect hiervan is dat een gebouw de juiste hoeveelheid elektriciteit gebruikt, wat niet alleen leidt tot een lagere energierekening, maar ook tot een kleinere ecologische voetafdruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×Close search
Search